Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων

Ο τίτλος ανήκει στο θαυμάσιο βιβλίο του Παναγιώτη Κ. Χρήστου, "Οι περιπέτειες των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων" (δ' έκδ. Κυρομάνος, 1993· α' έκδ. 1960). Αυτό και άλλα βιβλία, και περισσότερο οι συζητήσεις με φίλους στο Ελληνικό Διαδίκτυο, με ώθησαν να συγκεντρώσω το παρακάτω υλικό.
Ποιες αρχαίες γνώσεις, ποιες αρχαίες α-λήθειες κρύβονται στα πολλαπλά επίπεδα συμβολισμού της μυστηριώδους, θαυμαστής και πολυσήμαντης λέξεως "Ελλάς"; (Αλλά και "Γραικός" και "Ρωμαίος";)
Ποιές είναι οι περιπέτειες των εθνικών μας ονομάτων στον ρου της πολυχιλιετούς μας ιστορίας;
"Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις" μάς λέει το αρχαίο ρητό, και η σοφία αυτή στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εθνική μας αυτογνωσία.

Ζητώ συγγνώμη για την χρήση του μονοτονικού, εξ αιτίας του οποίου η εθνική μας ονομασία, Ελλάς-Έλληνες, αφού τόσα παθήματα υπέστη στο παρελθόν, υφίσταται σήμερα και ένα ακόμη· στερείται της δασείας. Έτι δε περαιτέρω ζητώ συγγνώμη για το ότι αρκετά από τα κείμενα είναι στα "φραγκοχιώτικα" (όπως πρωτοδημοσιεύτηκαν στις λίστες του Διαδικτύου).
Φειδίας Ν. Μπουρλάς
Αθήνα, 25 Δεκεμβρίου 2002