Παράδειγμα 1

Eστω το ηλεκτρικό κύκλωμα συνεχούς ρεύματος που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ζητείται να υπολογιστούν οι εντάσεις των ρευμάτων στις αντιστάσεις του κυκλώματος. Η επίλυση του παραπάνω προβλήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράθυρο επίλυσης.

 

Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εστιάσει σε κάποιο βρόχο και να δει την εξίσωση 2ου νόμου Kirchhoff που ισχύει για το βρόχο αυτό. Παράλληλα έχει την δυνατότητα να εξετάσει και τον κάθε κόμβο ξεχωριστά βλέποντας τον 1ο νόμο του Kirchhoff που ισχύει για τον κόμβο αυτό. Oλα αυτά γίνονται κάνοντας κλικ με το ποντίκι στον αντίστοιχο βρόχο ή κόμβο που θέλει να αναλύσει.


Παράδειγμα 2

Εστω το κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Η λύση του παραπάνω κυκλώματος παρουσιάζεται παρακάτω στο παράθυρο επίλυσης.

Αλλάζοντας ο χρήστης επιλογές παρουσίασης μεσώ του radio button έχει την δυνατότητα να λάβει τα αποτελέσματα της λύσης για όλα τα μεγέθη, έχοντας έτσι μια πλήρη λύση του προβλήματος.

Πίσω στην αρχική σελίδα