ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2012-2013)

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 

Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου

 

 


ΑΜ

ΤΕΛΙΚΟΣ

3102700

5

3103180

6

3103262

0

3103756

5

3103787

5

3104029