ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

www.cslab.ece.ntua.gr

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακ. έτος 2006-2007, 5ο Εξάμηνο ΗΜ&ΜΥ

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Από τα βιβλία:

Α) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, (Παπακωνσταντίνου, Τσανάκα, Φραγκάκη):

Κεφ.4: Όλο

Β) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, (Patterson και Hennessy, εκδ. Κλειδάριθμος)

Κεφ. 1: Όλο Κεφ. 2: §2.1 έως και §2.9, §2.13, §2.18. Κεφ. 3: διαβάζουμε από εδώ τα αντίστοιχα του κεφ. 4 του βιβλίου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ». Αλγόριθμος του booth από το Παράρτημα ΣΤ (β΄ τόμος), Κεφ. 3 σελ. 461-465. Κεφ. 4: §4.1 έως και §4.3, §4.6. Κεφ. 5: §5.1 έως και §5.5. Κεφ. 6: §6.1 έως και §6.5. Κεφ. 7: όλο.

Γ) Διαφάνειες μαθήματος (όπως είναι στο site του μαθήματος: http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/comparch/notes.go)