ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
www.cslab.ece.ntua.gr

Download
  • Προσομοιωτής του ΕΚΥ  (απαιτείται η Java 1.2)
  • Οδηγίες του Προσομοιωτή του ΕΚΥ (html, doc)
  • Γραμματοσειρές v.2.72 (Arial, Times, Courier)
  • Προσομοιωτής Παράστασης Αριθμών  - ΠΡΑΞΙΣ