Ο προσομοιωτής του υπολογιστή TRNΟ προσομοιωτής του υπολογιστή TRN έχει υλοποιηθεί με το ToolBook Instructor II και λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις των MS-Windows (3.1x, 9x).

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία εγκατάστασης από το ftp του εργαστηρίου στον εξής υποκατάλογο:
ftp://ftp.cslab.ece.ntua.gr/pub/WinTRN/

Τα αρχεία εγκατάστασης είναι σε δύο μορφές:


Στην περίπτωση που έχετε εγκατεστημένο το ToolBook Instructor II στο υπολογιστή σας, μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του προσομοιωτή απο τον υποκατάλογο ftp://ftp.cslab.ece.ntua.gr/pub/WinTRN/WinTRN ή να τα αποσυμπιέσετε από το αρχείο ftp://ftp.cslab.ece.ntua.gr/pub/WinTRN/WinTRN/wintrn.zip σε έναν κατάλογο στον υπολογιστή σας.